HomeAboout SCR: The Society of Chromosome ResearchホームJournal: Chromosome Science
本文へジャンプ
Business Office
The Society of
Chromosome Research


Laboratory of Tumor Cell Biology,
Department of Medical Genome Sciences,
Graduate School of Frontier Sciences,
The University of Tokyo
4-6-1 Shirokanedai, Minato-ku
Tokyo 108-8639, JAPAN

TEL: +81-3-5449-5299
FAX: +81-3-5449-5418
e-mail:
hitochromo@mgs.k.u-tokyo.ac.jp

Committees 2015
Chairman of the board
Kiichi Fukui Osaka Univ., Osaka
Members of the board
Kiichi Fukui Osaka Univ., Osaka
Syuiti Abe
Iwate Univ., Morioka
Takato Koba Chiba Univ., Chiba
Ikuo Miura Hiroshima Univ., Hiroshima
Souichirou Kubota Toho Univ., Chiba
Hideyuki Tanabe Sokendai, Hayama, Kanagawa
Hitoshi Sato Univ of Tokyo., Tokyo
Hisashi Tsujimoto Tottori Univ., Tottori
Yasuhiko Mukai Osaka Kyoiku Univ., Chiba
Nobuko Ohmido Kobe Univ., Kobe
Honorary Board
Tetsuji Kadotani Chromo. Res. Inst., Hiroshima
Masawo Kamanoi Tokyo Univ. Agri., Tokyo
Midori Nishioka Hiroshima Univ., Hiroshima
Tohru Okigaki Shigei Med. Inst., Okayama
Yoshitaka Shimizu Tohoku Univ., Sendai
Taro Shoji International Christian Univ., Mitaka
Michihiro C. Yoshida Hokkaido Information Univ., Sapporo
Editors-in-Chief
Nobuko Ohmido Kobe Univ., Kobe
Hideyuki Tanabe Sokendai, Hayama, Kanagawa

Managing Editor
Takato Koba Chiba Univ., Chiba
Editorial board
Syuiti Abe Hokkaido Univ., Hokkaido
Takao Ono RIKEN, Wako, Saitama
Yoshitaka Obara Hirosaki University, Aomori
Hiroshi Kayano Kujyu-Highlands Inst. Biol., Ohita
Souichirou Kubota Toho Univ., Chiba
Yoshiaki Kodama Radiat. Effects Res. Found., Hiroshima
Ken Sahara Iwate Univ.,Morioka
Shin-ichi Sonta Biocept-Japan, Aichi
Akinori Takai Osaka Shin-Ai Coll., Osaka
Ikuo Miura
Hiroshima Univ., Hiroshima
Akinori Uchino
Kumamoto Univ., Kumamoto
Nobuo Tsurusaki
Tottori Univ., Tottori
Asato Kuroiwa Hokkaiodo Univ.,Sapporo
Nobuko Ohmido Kobe Univ., Kobe
Ichiro Tanaka
Yokohama City Univ., Kanagawa
Kenji Taniguchi
Hiroshima Univ., Hiroshima
Kiotaka Nagaki
Okayama Univ., Okayama
Masashi Nakata
Botanic Gardens of Toyama, Toyama
Kiichi Fukui
Osaka Univ., Osaka
Sachihiro Matsunaga Tokyo Univ. of Science,Chiba
Yasuhiko Mukai Osaka Kyoiku Univ., Osaka
Minoru Murata Okayama Univ., Okayama
Masatsugu Yokota Univ. of Ryukyus, Okinawa
Shinji Kikuchi Chiba Univ., Chiba

Secretary
Hitoshi Sato Univ. of Tokyo, Tokyo
Administrative Aide
Sumire Inaga Tottori Univ., Tottori
Maki Yamamoto Kansai Univ.of Welfare Sciences., Osaka